สรุปหนังสือ Think Again

"รู้ว่าตัวเองไม่รู้"

หนังสือเล่มนี้เสนอแนวทางการคิดที่ยืดหยุ่นและเปิดกว้าง ซึ่งเป็นทักษะสำคัญในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นในการดำเนินธุรกิจ การพัฒนาตนเอง หรือการบริหารชีวิต "Think Again" จะช่วยให้เรามองเห็นความสำคัญของการเปิดใจรับข้อมูลใหม่ๆ การยอมรับข้อผิดพลาด และการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เพื่อเติบโตในทุกด้านของชีวิต

 1. ความสุขของการรู้ว่าตัวเองคิดผิด:

  • การรู้ว่าตัวเองคิดผิดไม่ใช่เรื่องแย่ แต่มันเป็นเรื่องน่ายินดี เพราะมันแปลว่าเราได้เรียนรู้และพัฒนา เป็นการเปิดโอกาสให้เราคิดใหม่และเติบโต
 2. การคิดแบบนักวิทยาศาสตร์:

  • ลองคิดแบบนักวิทยาศาสตร์ ที่เราจะทดลองสมมติฐานและปรับเปลี่ยนตามหลักฐานใหม่ ๆ ทำให้เราเปิดใจและพร้อมรับข้อมูลใหม่เสมอ
 3. คิดแบบทนาย นักการเมือง และนักเทศน์:

  • เรามักจะคิดแบบทนาย (ปกป้องความเชื่อของตัวเอง) นักการเมือง (หาความเห็นชอบ) หรือนักเทศน์ (พยายามเปลี่ยนใจคนอื่น) แต่ Grant แนะนำให้เราลองคิดแบบนักสำรวจที่พร้อมเปิดรับความคิดเห็นใหม่ ๆ
 4. ความถ่อมตัวอย่างมั่นใจ:

  • Grant พูดถึงการมีความมั่นใจแต่ยังเปิดใจรับฟังและเปลี่ยนความเชื่อได้ ทำให้เราตัดสินใจได้ดีขึ้นและสร้างสรรค์มากขึ้น
 5. วงจรการคิดใหม่:

  • ลองสร้างวงจรการคิดใหม่เป็นประจำ ที่เราจะตั้งคำถามและประเมินความรู้ของเราอยู่เสมอ จะช่วยให้เราอัปเดตตัวเองและปรับตัวได้ในโลกที่เปลี่ยนแปลงเร็ว
 6. เครือข่ายท้าทาย:

  • แทนที่จะอยู่กับคนที่คิดเหมือนเรา Grant แนะนำให้สร้างเครือข่ายของคนที่ท้าทายและวิจารณ์ไอเดียของเรา จะช่วยให้เราเห็นจุดบอดและพัฒนาความคิด
 7. หลุดออกจากเอคโค่แชมเบอร์:

  • เอคโค่แชมเบอร์คือการได้ยินแต่เสียงที่เสริมความเชื่อของตัวเอง Grant แนะนำให้เราฟังเสียงที่ต่างกันและเปิดรับมุมมองใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาความคิด
 8. การคิดใหม่ในองค์กร:

  • องค์กรควรสร้างวัฒนธรรมที่พนักงานรู้สึกปลอดภัยในการแสดงความเห็นที่ต่างออกไป การนี้จะช่วยให้เกิดนวัตกรรมและการปรับตัวที่ดีขึ้น
 9. การสัมภาษณ์เชิงกระตุ้น:

  • แทนที่จะเถียงตรง ๆ ลองถามคำถามปลายเปิดเพื่อให้คนคิดทบทวนความเชื่อของตัวเอง วิธีนี้จะช่วยเปลี่ยนใจคนอื่นโดยไม่ทำให้เขารู้สึกถูกโจมตี
 10. ยอมรับความซับซ้อน:

  • Grant แนะนำให้เรายอมรับว่าปัญหามักจะซับซ้อน และหลีกเลี่ยงการคิดแบบง่าย ๆ จะทำให้เราแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ประเด็นเหล่านี้จาก “Think Again” เน้นความสำคัญของความยืดหยุ่นทางความคิด การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และการเปิดใจในการตัดสินใจ ไม่ว่าจะในชีวิตส่วนตัวหรือในการทำงาน

สรุปหนังสือ Think Again

 1. การยอมรับการเปลี่ยนแปลงและการเปิดใจกับความไม่รู้

  1. ความสำคัญของการยอมรับว่าเราอาจไม่รู้ทุกอย่าง

   • เราต้องยอมรับว่าเราไม่รู้ทุกอย่าง การเปิดใจรับความไม่รู้ช่วยให้เราเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ และเติบโตได้ดีขึ้น การปรับตัวจะช่วยให้เราสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  2. การปรับตัวเพื่อเติบโต

   • ในสภาพแวดล้อมธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การปรับตัวเป็นกุญแจสำคัญในการเติบโต เรียนรู้ที่จะปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทางธุรกิจตามความต้องการของตลาดและลูกค้า

  การคิดแบบวิจารณ์และการตั้งคำถาม

  1. การตั้งคำถามกับสิ่งที่เราคิดว่าเป็นความจริง

   • อย่ายอมรับสิ่งที่เห็นเป็นจริงโดยไม่ตรวจสอบ การตั้งคำถามช่วยให้เราได้มุมมองใหม่และปรับปรุงวิธีการทำงาน
  2. การใช้การคิดวิจารณ์ในการพัฒนา

   • การคิดวิจารณ์ช่วยให้เราวิเคราะห์และประเมินผลการทำงานได้ดีขึ้น การวิจารณ์อย่างสร้างสรรค์ทำให้เราพัฒนาสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์ลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น

  การใช้ข้อผิดพลาดเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้

  1. การไม่กลัวที่จะทำผิดพลาด

   • ข้อผิดพลาดเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ ยอมรับและเรียนรู้จากมัน ทำให้เรากล้าลองสิ่งใหม่ ๆ และพัฒนาตัวเองได้เร็วขึ้น
  2. การวิเคราะห์ความล้มเหลว

   • การวิเคราะห์ความล้มเหลวช่วยหาสาเหตุและวิธีการแก้ไข การเรียนรู้จากความล้มเหลวช่วยให้เราไม่ทำผิดพลาดซ้ำและพัฒนาวิธีการทำงานที่ดีขึ้น

  การรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง

  1. การเปิดรับความคิดเห็นที่แตกต่าง

   • เปิดใจรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง แม้ว่าจะขัดแย้งกับความเชื่อของเรา ความคิดเห็นที่แตกต่างช่วยให้เราได้มุมมองใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์
  2. การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เปิดกว้าง

   • สร้างวัฒนธรรมที่ทุกคนสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้อย่างอิสระ การรับฟังและให้ความสำคัญกับความคิดเห็นของทีมงานช่วยเพิ่มความคิดสร้างสรรค์และประสิทธิภาพในการทำงาน

  การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยืดหยุ่น

  1. การสร้างวัฒนธรรมที่ให้ความสำคัญกับการปรับตัว

   • สร้างวัฒนธรรมที่ยืดหยุ่นและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง การให้ความสำคัญกับการปรับตัวทำให้องค์กรสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้ดีขึ้น
  2. การฝึกฝนทีมงานให้มีความยืดหยุ่น

   • พัฒนาทีมงานให้มีความยืดหยุ่นและพร้อมปรับตัวกับสถานการณ์ใหม่ ๆ การฝึกฝนทีมงานให้สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงช่วยให้องค์กรทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  การคิดเชิงนวัตกรรมและการพัฒนาไอเดียใหม่ ๆ

  1. การคิดใหม่เพื่อพัฒนานวัตกรรม

   • ใช้การคิดใหม่ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่มีคุณค่าและตอบโจทย์ตลาด การพัฒนานวัตกรรมช่วยให้ธุรกิจเติบโตและมีความได้เปรียบในการแข่งขัน
  2. การพัฒนาไอเดียให้เกิดประโยชน์สูงสุด

   • นำไอเดียใหม่ ๆ มาปรับปรุงและพัฒนาให้เป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีคุณค่า การประเมินและปรับปรุงไอเดียอย่างต่อเนื่องช่วยให้เราได้ผลิตภัณฑ์ที่ตรงตามความต้องการของลูกค้า

  การประยุกต์ใช้ความรู้ทางจิตวิทยาในการทำงานและการจัดการ

  1. การใช้จิตวิทยาในการเข้าใจและจัดการตนเอง

   • ใช้หลักจิตวิทยาเพื่อเข้าใจพฤติกรรมและความต้องการของตนเอง การพัฒนาความสามารถในการจัดการอารมณ์และความเครียดช่วยให้ทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
  2. การสร้างแรงจูงใจและความผูกพันในทีมงาน

   • การสร้างแรงจูงใจในทีมงานช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความพึงพอใจในการทำงาน การสร้างความผูกพันและการสนับสนุนในทีมงานช่วยให้ทีมทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  การประยุกต์ใช้หลักการ Think Again ในการตัดสินใจที่สำคัญ

  1. การใช้หลักการ Think Again ในการตัดสินใจที่มีผลกระทบสูง

   • ใช้หลักการ Think Again ในการพิจารณาและตัดสินใจเรื่องสำคัญ การทบทวนและประเมินการตัดสินใจอย่างรอบคอบช่วยให้การตัดสินใจมีความแม่นยำและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
  2. การฝึกฝนวิธีคิดและกระบวนการตัดสินใจ

   • การฝึกฝนวิธีคิดและการตัดสินใจช่วยให้เราสามารถรับมือกับสถานการณ์ที่ท้าทายได้อย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนาทักษะในการตัดสินใจช่วยให้เรามีความมั่นใจและสามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง

  การจัดการกับภาระงานและชีวิตที่ถาโถม

  1. การจัดลำดับความสำคัญและการบริหารเวลา

   • ใช้เครื่องมือและเทคนิคในการจัดลำดับความสำคัญของงาน เช่น Eisenhower Box การบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพช่วยให้เราสามารถจัดการกับงานที่ท่วมท้นได้
  2. การดูแลสุขภาพกายและใจ

   • การดูแลสุขภาพทั้งกายและใจช่วยให้เรามีพลังงานในการทำงานและจัดการกับความเครียด การหาเวลาพักผ่อนและทำกิจกรรมที่ผ่อนคลายช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

  การใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือดิจิทัลในการบริหารธุรกิจ

  1. การใช้เครื่องมือการจัดการงานและโปรเจคออนไลน์

   • ใช้เครื่องมือดิจิทัลในการจัดการงานและโปรเจคช่วยให้การทำงานเป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตัวอย่างเครื่องมือที่ใช้ได้ เช่น Trello, Asana, และ Google Sheets
  2. การใช้เทคโนโลยีในการตลาดและการสื่อสาร

   • การใช้เทคโนโลยีในการตลาดและการสื่อสารช่วยให้เราสามารถเข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตัวอย่างเช่น การใช้โซเชียลมีเดีย, อีเมลมาร์เก็ตติ้ง, และการทำ SEO

  การเรียนรู้ที่จะคิดใหม่และปรับเปลี่ยนมุมมองไม่ใช่เรื่องง่าย แต่การทำเช่นนั้นจะเปิดประตูให้เราเข้าถึงโอกาสใหม่ ๆ และความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่กว่า “Think Again” จะเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังในการช่วยให้เราก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองและเผชิญหน้ากับความท้าทายด้วยความมั่นใจ ไม่ว่าคุณจะอยู่ในช่วงเริ่มต้นธุรกิจ หรือกำลังมองหาวิธีการใหม่ ๆ ในการพัฒนาตนเอง หนังสือเล่มนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้คุณกล้าที่จะคิดใหม่ ทำใหม่ และสร้างความเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคุณ

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Scroll to Top