สรุปหนังสือ Essentialism

Essentialism - Greg McKeown

ด้วยหลักการที่ว่า "น้อยแต่มีคุณภาพ" หนังสือเล่มนี้สอนให้เราเลือกและทำเฉพาะสิ่งที่มีความหมายสูงสุด ทำให้ชีวิตมีประสิทธิภาพและมีความสุขมากขึ้น สำหรับผู้ที่กำลังสร้างธุรกิจใหม่และต้องรับมือกับภาระงานและชีวิตที่ท่วมท้น Essentialism เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้คุณสามารถจัดการเวลาและทรัพยากรได้อย่างชาญฉลาด เพื่อให้คุณสามารถมุ่งมั่นในสิ่งที่สำคัญและสร้างความสำเร็จในธุรกิจของคุณได้

 1. การเลือกทำสิ่งที่สำคัญที่สุด (The Disciplined Pursuit of Less)

1.1 การตัดสิ่งที่ไม่จำเป็นออกไป

 • การตัดสิ่งที่ไม่จำเป็นออกจากชีวิตคือการล้างสิ่งที่ไม่สำคัญออกไป ทำให้มีพื้นที่และเวลาในการโฟกัสสิ่งที่มีคุณค่า วิธีการที่ดีที่สุดคือการถามตัวเองว่า “สิ่งนี้สำคัญจริง ๆ หรือไม่?” และเลือกทำเฉพาะสิ่งที่เป็นประโยชน์สูงสุด

1.2 การโฟกัสที่เป้าหมายหลัก

 • การโฟกัสที่เป้าหมายหลักเป็นการเลือกทำสิ่งที่มีผลกระทบสูงที่สุดต่อความสำเร็จของธุรกิจ เราสามารถใช้เครื่องมือเช่น SMART Goals (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound) ในการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนและสามารถวัดผลได้
 1. ความชัดเจนและจุดมุ่งหมาย (Clarity of Purpose)

2.1 การตั้งคำถามกับตัวเอง

 • การตั้งคำถามกับตัวเองช่วยให้เราเข้าใจถึงเป้าหมายและความต้องการที่แท้จริง เช่น “อะไรคือสิ่งที่ฉันต้องการในชีวิต?” “อะไรคือเป้าหมายที่แท้จริงของธุรกิจฉัน?” คำถามเหล่านี้จะช่วยให้เรามีความชัดเจนและมุ่งมั่นในการทำงาน

2.2 การค้นหาความมุ่งหมายในชีวิต

 • การค้นหาความมุ่งหมายในชีวิตคือการหาความหมายที่ลึกซึ้งของสิ่งที่เราทำ เช่น การสร้างธุรกิจเพื่อช่วยเหลือชุมชนหรือเพื่อมอบสิ่งที่มีคุณค่าให้กับลูกค้า การมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนจะช่วยให้เรามีพลังและมุ่งมั่นในการทำงาน
 1. การจัดการกับแรงกดดันจากภายนอก (Dealing with External Pressures)

3.1 การจัดการกับความคาดหวังจากผู้อื่น

 • การเรียนรู้ที่จะไม่ปล่อยให้ความคาดหวังจากผู้อื่นมาควบคุมชีวิตเรา โดยให้คำสำคัญกับสิ่งที่เราต้องการและเป้าหมายของเราเอง การตั้งขอบเขตในการทำงานและการปฏิเสธสิ่งที่ไม่สำคัญด้วยความสุภาพจะช่วยลดแรงกดดัน

3.2 การลดแรงกดดันทางสังคม

 • การทำความเข้าใจว่าเราไม่จำเป็นต้องทำตามสิ่งที่สังคมคาดหวังเสมอไป เช่น การไม่ต้องเปรียบเทียบตนเองกับคนอื่น และการยอมรับว่าการทำสิ่งที่สำคัญและเหมาะสมกับเราเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุด
 1. การจัดลำดับความสำคัญ (Prioritization)

4.1 การใช้เทคนิค Eisenhower Box

 • Eisenhower Box หรือ Eisenhower Matrix เป็นเครื่องมือที่ช่วยจัดลำดับความสำคัญของงานโดยแบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่ งานที่สำคัญและเร่งด่วน, งานที่สำคัญแต่ไม่เร่งด่วน, งานที่ไม่สำคัญแต่เร่งด่วน, และงานที่ไม่สำคัญและไม่เร่งด่วน วิธีนี้ช่วยให้เรามุ่งเน้นที่งานที่มีผลกระทบสูงสุดก่อน

4.2 การจัดการเวลาแบบ Time Blocking

 • Time Blocking เป็นวิธีการจัดการเวลาโดยการกำหนดช่วงเวลาที่ชัดเจนสำหรับแต่ละงานในแต่ละวัน ทำให้เราสามารถโฟกัสที่งานนั้นได้อย่างเต็มที่และลดการเสียเวลาจากการทำงานหลายอย่างพร้อมกัน
 1. การจัดการพลังงานและการพักผ่อน (Energy Management and Rest)

5.1 การดูแลสุขภาพ

 • การรักษาสุขภาพที่ดีเป็นพื้นฐานสำคัญในการทำงานที่มีประสิทธิภาพ เช่น การออกกำลังกายเป็นประจำ, การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์, และการนอนหลับให้เพียงพอ

5.2 การพักผ่อนอย่างมีคุณภาพ

 • การพักผ่อนที่ดีช่วยให้เราฟื้นฟูพลังงานและพร้อมที่จะเผชิญกับความท้าทายในวันต่อไป การหากิจกรรมที่ช่วยผ่อนคลาย เช่น การอ่านหนังสือ, การนั่งสมาธิ, หรือการใช้เวลากับครอบครัว เป็นสิ่งสำคัญ
 1. การปฏิเสธอย่างสร้างสรรค์ (The Power of a Graceful ‘No’)

6.1 การเรียนรู้ที่จะปฏิเสธ

 • การปฏิเสธเป็นทักษะที่สำคัญในการรักษาเวลาสำหรับสิ่งที่สำคัญ การปฏิเสธอย่างสุภาพและชัดเจน เช่น “ขอโทษค่ะ ตอนนี้ฉันไม่สามารถรับงานเพิ่มเติมได้” ช่วยให้เราสามารถโฟกัสที่เป้าหมายของเราได้

6.2 การสร้างขอบเขตที่ชัดเจน

 • การกำหนดขอบเขตในการทำงานและชีวิตส่วนตัวช่วยป้องกันไม่ให้เราถูกรบกวนจากสิ่งที่ไม่สำคัญ เช่น การตั้งเวลาในการทำงานและเวลาส่วนตัวอย่างชัดเจน
 1. การพัฒนาและการทบทวนอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement and Review)

7.1 การทำการทบทวนประจำสัปดาห์

 • การทบทวนประจำสัปดาห์ช่วยให้เราเห็นภาพรวมของความสำเร็จและสิ่งที่ต้องปรับปรุง เช่น การทบทวนเป้าหมายประจำสัปดาห์และการวางแผนสำหรับสัปดาห์ถัดไป

7.2 การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

 • การเรียนรู้และพัฒนาตนเองเป็นสิ่งที่ไม่หยุดยั้ง เช่น การอ่านหนังสือ, การเข้าร่วมสัมมนา, หรือการเรียนรู้ออนไลน์ เพื่อเพิ่มความรู้และทักษะในการทำงาน
 1. การสร้างระบบสนับสนุน (Building Support Systems)

8.1 การหาคนสนับสนุน

 • การมีคนสนับสนุนในชีวิตและการทำงานเป็นสิ่งสำคัญ เช่น การมีที่ปรึกษา, เพื่อนร่วมงานที่สามารถแบ่งปันความคิดเห็น และการสร้างเครือข่ายผู้สนับสนุน

8.2 การใช้เครื่องมือและเทคโนโลยี

 • การใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีช่วยให้การจัดการงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น การใช้แอปพลิเคชันจัดการงาน, การใช้ซอฟต์แวร์วางแผนโปรเจกต์ หรือการใช้เครื่องมือสื่อสารที่ทันสมัย
 1. การจัดการกับความรู้สึกผิดและความกลัว (Managing Guilt and Fear)

9.1 การรับมือกับความรู้สึกผิด

 • การทำความเข้าใจว่าความรู้สึกผิดเป็นเรื่องธรรมชาติ แต่ไม่ควรให้มันควบคุมชีวิตเรา การยอมรับว่าการปฏิเสธสิ่งที่ไม่สำคัญเพื่อรักษาเวลาสำหรับสิ่งที่สำคัญเป็นสิ่งที่ถูกต้อง

9.2 การเผชิญหน้ากับความกลัว

 • การเผชิญหน้ากับความกลัวคือการทำความเข้าใจว่าความกลัวเป็นอุปสรรคที่ต้องก้าวข้าม การตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนและการวางแผนที่ดีช่วยลดความกลัวในการทำงาน
 1. การบรรลุความสมดุลในชีวิต (Achieving Balance in Life)

10.1 การสร้างสมดุลระหว่างงานและชีวิตส่วนตัว

 • การสร้างสมดุลระหว่างงานและชีวิตส่วนตัวเป็นสิ่งสำคัญ เช่น การกำหนดเวลาสำหรับครอบครัวและเวลาสำหรับตนเอง รวมถึงการจัดการเวลาในที่ทำงานให้มีประสิทธิภาพ

10.2 การรักษาความสัมพันธ์ที่สำคัญ

 • การให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ที่มีความหมาย เช่น ครอบครัว, เพื่อน และผู้ร่วมงาน การใช้เวลาที่มีคุณภาพกับคนเหล่านี้ช่วยให้ชีวิตมีความสุขและสมดุลมากขึ้น
 1. การบรรลุผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ (Achieving Great Results)

11.1 การทำสิ่งที่มีคุณค่า

การเลือกทำงานที่มีคุณค่าและมีผลกระทบในทางบวก เช่น การสร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ช่วยแก้ปัญหาของลูกค้า หรือการพัฒนาธุรกิจที่มีผลกระทบในระยะยาวต่อสังคมและชุมชน

11.2 การใช้เวลาที่มีคุณภาพ

 • การบริหารเวลาให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดและบรรลุผลลัพธ์ที่ดี โดยการจัดสรรเวลาให้กับงานที่มีผลกระทบสูงสุดและการทำงานอย่างมีสมาธิ
 1. การจัดการกับความซับซ้อน (Managing Complexity)

12.1 การแบ่งงานใหญ่เป็นงานย่อย

 • การจัดการงานใหญ่ที่ซับซ้อนโดยการแบ่งออกเป็นงานย่อยที่สามารถจัดการได้ง่ายขึ้น เช่น การใช้เทคนิค GTD (Getting Things Done) ในการแยกงานและกำหนดขั้นตอนที่ชัดเจน

12.2 การทำงานทีละอย่าง (Single Tasking)

 • การทำงานทีละอย่างอย่างเต็มที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดความผิดพลาด เช่น การปิดการแจ้งเตือนจากโทรศัพท์และอีเมลในขณะที่ทำงาน
 1. การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ (Efficient Resource Utilization)

13.1 การวิเคราะห์ทรัพยากรที่มีอยู่

 • การทำความเข้าใจและวิเคราะห์ทรัพยากรที่มีอยู่ เช่น เวลา, เงินทุน, และคน เพื่อใช้ทรัพยากรเหล่านี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

13.2 การลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ

 • การค้นหาวิธีลดต้นทุนในการดำเนินงานและเพิ่มประสิทธิภาพ เช่น การใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ช่วยลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการทำงาน
 1. การเรียนรู้และการปรับตัว (Learning and Adaptation)

14.1 การเรียนรู้จากความล้มเหลว

 • การมองความล้มเหลวเป็นโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนา เช่น การวิเคราะห์สิ่งที่ผิดพลาดและการวางแผนแก้ไขในครั้งต่อไป

14.2 การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง

 • การเตรียมตัวและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงในตลาดและเทคโนโลยี เช่น การเรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ และการใช้ข้อมูลในการตัดสินใจ
 1. การสร้างวิสัยทัศน์และพันธกิจ (Creating Vision and Mission)

15.1 การกำหนดวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน

 • การกำหนดวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนสำหรับธุรกิจ เช่น การมีภาพลักษณ์ที่ชัดเจนของสิ่งที่ต้องการบรรลุในอนาคต

15.2 การสื่อสารพันธกิจให้ทีมเข้าใจ

 • การสื่อสารพันธกิจให้ทีมงานและผู้ร่วมงานเข้าใจและมีแรงบันดาลใจในการทำงาน เช่น การใช้การประชุมทีมและการมีการสื่อสารที่เปิดเผยและตรงไปตรงมา

ในโลกที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายและความต้องการที่ไม่มีที่สิ้นสุด การมุ่งมั่นทำเฉพาะสิ่งที่สำคัญที่สุดไม่เพียงแต่จะทำให้คุณมีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ยังช่วยให้คุณพบความสุขและความสมดุลในชีวิตมากขึ้นด้วย Essentialism โดย Greg McKeown สอนให้เรารู้จักการเลือกและปล่อยวาง เพื่อให้เรามีพื้นที่และพลังในการสร้างสรรค์สิ่งที่มีความหมายอย่างแท้จริง ไม่ว่าคุณจะอยู่ในช่วงใดของชีวิต จงจำไว้ว่าการเลือกทำสิ่งที่สำคัญอย่างแท้จริงเป็นกุญแจสู่การมีชีวิตที่เต็มไปด้วยคุณค่าและความสำเร็จอย่างแท้จริง

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Scroll to Top